Menu Close

HOTĂRÂRI ale Biroului Electoral Central

Nr. crt. Număr hotărâreDescriere
1Hotărârea nr. 1/01.08.2020privind datele la care se consideră împlinite termenele prevăzute de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, la alegerile locale din anul 2020
2Hotărârea nr. 2/03.08.2020privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020
3Hotărârea nr. 3/07.08.2020privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al partidului Împreună pentru Moldova la alegerile locale din anul 2020
4Hotărârea nr. 4/07.08.2020privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al candidatului independent Gheorghe Man la alegerile locale din anul 2020
5Hotărârea nr. 5/07.08.2020privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al candidatului independent Dan Cristian Popescu la alegerile locale din anul 2020
6Hotărârea nr. 6/07.08.2020privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al candidatului independent Nicușor Dan la alegerile locale din anul 2020
7Hotărârea nr. 7/07.08.2020privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al candidatului independent Lucian-Tiberiu Bodea la alegerile locale din anul 2020
8Hotărârea nr. 8/07.08.2020privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al Partidului Noua Românie la alegerile locale din anul 2020
9Hotărârea nr. 9/07.08.2020privind aplicarea unitară a prevederilor art. 25 alin. (2) teza finală și art. 44 prima teză din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
10Hotărârea nr. 10/07.08.2020privind înregistrarea semnelor electorale, depuse la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale la alegerile locale din anul 2020
11Hotărârea nr. 12/08.08.2020privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al Alianței electorale ROMÂNIA SOCIALISTĂ la alegerile locale din anul 2020
12Hotărârea nr. 13/08.08.2020privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al Partidului Pentru Odorheiu Secuiesc la alegerile locale din anul 2020
13Hotărârea nr. 14/08.08.2020privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al alianţei electorale MIŞCAREA PATRIOŢILOR ROMÂNI la alegerile locale din anul 2020

14Hotărârea nr. 15/09.08.2020privind respingerea contestației formulată de partidul Împreună pentru Moldova
15Hotărârea nr. 16/09.08.2020privind respingerea contestaţiei formulate de doamna Simion-Grigoraș Crina-Adela împotriva desemnării președintelui Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 38 Tulcea și a locţiitorului acestuia
16Hotărârea nr. 17/11.08.2020privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al PARTIDULUI ALIANȚA NAȚIONALĂ A AGRICULTORILOR la alegerile locale din anul 2020
17Hotărârea nr. 18/11.08.2020privind respingerea contestaţiei formulate de doamna Andreea Ioana Conea Tivadar împotriva înregistrării semnului electoral al Partidului Verde
18Hotărârea nr. 19/11.08.2020privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al PARTIDULUI ACTIUNEA NAȚIONALĂ ALBA la alegerile locale din anul 2020
19Hotărârea nr. 20/11.08.2020privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Todiroae loan împotriva Procesului-verbal nr. 35/09.08.2020 privind completarea Biroului electoral de circumscripție județeană nr. 29 Neamţ cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare
20Hotărârea nr. 21/11.08.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Comunitatea Rușilor Lipoveni din România împotriva Procesului-Verbal nr. 2 din data de 09.08.2020, încheiat cu ocazia completării Biroului electoral de circumscripție judeţeană nr. 9 Brăila
21Hotărârea nr. 22/11.08.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Asociaţia Partida Romilor „Pro- Europa” împotriva Procesului-verbal din data de 09.08.2020 întocmit de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 20 Gorj
22Hotărârea nr. 23/11.08.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Alianţa electorală ROMÂNIA SOCIALISTĂ împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 12/08.08.2020
23Hotărârea nr. 24/11.08.2020privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al Alianţei pentru Unitatea Rromilor (A.U.Rr.) la alegerile locale din anul 2020
24Hotărârea nr. 25/11.08.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Naţional Liberal Dolj
25Hotărârea nr. 26/11.08.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Uniunea Elenă din România împotriva Procesului-Verbal nr. 2 încheiat la data de 09 august 2020 cu ocazia completării Biroului electoral de circumscripție judeţeană nr. 14 Constanţa
26Hotărârea nr. 27/14.08.2020privind rectificarea anexei la Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 10/07.08.2020 privind înregistrarea semnelor electorale, depuse la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparținând minorităţilor naţionale la alegerile locale din anul 2020
27Hotărârea nr. 28/14.08.2020privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al Partidului României Europene la alegerile locale din anul 2020
28Hotărârea nr. 29/14.08.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat - Organizaţia teritorială Guşoeni împotriva Hotărârii nr. 6/11.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție Judeţeană nr. 40 Vâlcea
29Hotărârea nr. 30/14.08.2020privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al Partidului Corectei Guvernări la alegerile locale din anul 2020
30Hotărârea nr. 31/14.08.2020privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al PARTIDULUI PHRALIPE AL ROMILOR la alegerile locale din anul 2020
31Hotărârea nr. 32/14.08.2020privind respingerea contestaţiei formulate de alianţa electorală MIȘCAREA PATRIOȚILOR ROMÂNI împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr.14/08.08.2020
32Hotărârea nr. 33/14.08.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Alianţa Electorală Mişcarea Patrioţilor Români împotriva Hotărârii nr. 4/12.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție Judeţeană nr. 2 Arad
33Hotărârea nr. 34/14.08.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Mișcarea Patrioţilor Români (MPR) Alianţă Electorală împotriva Hotărârii nr. 3 din 12.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 7 Botoșani, a Hotărârii nr. 11 din 12.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană Caraş-Severin și a Hotărârii nr. 7 din 12.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție Judeţeană Sălaj
34Hotărârea nr. 35/14.08.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Mişcarea Patrioţilor Români împotriva Hotărârii nr. 74/11.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 6 Bistriţa-Năsăud și împotriva Hotărârii nr. 9/11.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție Judeţeană nr. 24 laşi
35Hotărârea nr. 36/14.08.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bacău împotriva Hotărârilor nr. 13, 14, 15 şi 16 din 12.08.2020 ale Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 4 Bacău
36Hotărârea nr. 37/14.08.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Alianţa Electorală Mișcarea Patrioţilor Români împotriva Hotărârii nr. 56/12.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 34 Sibiu, a Hotărârii nr. 18/12.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 32 Satu Mare și a Hotărârii nr. 24/12.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 1 Alba
37Hotărârea nr. 38/18.08.2020privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Mișcarea Populară în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 30 Olt
38Hotărârea nr. 39/18.08.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Alianţa pentru Unitatea Rromilor (A.U.Rr.) împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 24/11.08.2020
39Hotărârea nr. 40/18.08.2020privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Mișcarea Populară în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 37 Timiș
40Hotărârea nr. 41/18.08.2020privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului partidului Uniunea Salvaţi România în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 9 Brăila
41Hotărârea nr. 42/18.08.2020privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Pro România în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 16 Dâmboviţa
42Hotărârea nr. 43/18.08.2020privind aprobarea cererii de înlocuire a locţiitorului reprezentantului Partidului Naţional Liberal în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 17 Dolj
43Hotărârea nr. 44/18.08.2020privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraților în Biroul Electoral de Circumscripție Judeţeană nr. 5 Bihor
44Hotărârea nr. 45/18.08.2020privind constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 8 alin. (3)-(5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali de către Asociaţia „ALIANȚA PENTRU UNITATEA RROMILOR”
45Hotărârea nr. 46/20.08.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Filiala judeţeană Uniunea Salvaţi România Cluj împotriva Hotărârii nr. 46/18.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 13 Cluj
46Hotărârea nr. 48/24.08.2020privind aplicarea unitară a prevederilor art. 58 alin. (8) și (9) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
47Hotărârea nr. 49/24.08.2020privind respingerea cererii de înregistrare a semnului electoral al candidatului independent Bogdan Mihail Zamfir la alegerile locale din anul 2020
48Hotărârea nr. 50/24.08.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat — Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa împotriva Procesului-verbal nr. 163/20.08.2020 privind rămânerea definitivă a candidaturilor pentru funcția de președinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, respectiv pentru funcția de consilier judeţean la alegerile locale din anul 2020, încheiat de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 16 Dâmboviţa
49Hotărârea nr. 51/26.08.2020privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Marin Marian împotriva desemnării președintelui Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 16 Dâmboviţa și a locţiitorului acestuia
50Hotărârea nr. 52/26.08.2020privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Alianța Liberalilor și Democraților în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 28 Mureș
51Hotărârea nr. 53/26.08.2020privind respingerea contestației formulată de Partidul Partidul Social Democrat — Organizația Județeană Vrancea, împotriva Procesului verbal nr. 14 încheiat în data de 25.08.2019 privind completarea Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 41 Vrancea cu reprezentanții partidelor politice și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, ai alianțelor politice și ai alianțelor electorale neparlamentare care participă la alegeri
52Hotărârea nr. 54/26.08.2020privind respingerea contestației formulate de domnul Horia Silviu Roșu împotriva Hotărârii nr. 2/09.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 17 Dolj
53Hotărârea nr. 55/26.08.2020privind respingerea ca neîntemeiată a contestației formulate de Partidul Pro România — Organizația Județeană Călărași, împotriva Procesului-verbal nr. 127/25.08.2020 încheiat de către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 12 Călărași
54Hotărârea nr. 56/26.08.2020privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Social Democrat în Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 7 Botosani
55Hotărârea nr. 57/27.08.2020privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Bogdan Mihail Zamfir împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 49/24.08.2020
56Hotărârea nr. 58/27.08.2020privind respingerea contestaţiei formulată de Uniunea Democrată Maghiară din România — Organizaţia Judeţeană Timiş, împotriva Hotărârii nr. 60/25.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 37 Timiș
57Hotărârea nr. 59/27.08.2020privind respingerea ca neîntemeiată a contestației formulate de Partidul Social Democrat — Filiala Bihor, împotriva Procesului-verbal nr. 32/PV/25.08.2020 încheiat cu ocazia completării, în a doua etapă, a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 5 Bihor
58Hotărârea nr. 60/27.08.2020privind aplicarea prevederilor art. 58 şi 60 raportat la art. 1 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
59Hotărârea nr. 61/27.08.2020privind admiterea contestației formulate de Partidul PRO România — Filiala Bacău împotriva Procesului-verbal nr. 358 încheiat la data de 25 august 2020 de Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 4 Bacău
60Hotărârea nr. 62/27.08.2020privind respingerea cererii de aprobare a înlocuirii reprezentantului Partidului Noua Românie în Biroul Electoral de Circumscripţie a Municipiului Bucureşti
61Hotărârea nr. 63/27.08.2020privind respingerea cererii de aprobare a înlocuirii reprezentantului Partidului Ecologist Român în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 3 Argeş
62Hotărârea nr. 64/27.08.2020privind respingerea cererii de aprobare a înlocuirii reprezentantului Partidului Verde în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 35 Suceava
63Hotărârea nr. 65/27.08.2020privind respingerea cererii de aprobare a înlocuirii reprezentantului Partidului Ecologist Român în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 20 Gorj
64Hotărârea nr. 66/02.09.2020privind aplicarea unitară a prevederilor art. 80 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
65Hotărârea nr. 67/02.09.2020privind stabilirea măsurilor organizatorice interne ce trebuie respectate în sediul Biroului Electoral Central pentru prevenirea răspândirii COVID
66Hotărârea nr. 68/02.09.2020privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Ecologist Român Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 23 Ialomiţa
67Hotărârea nr. 69/02.09.2020privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Ecologist Român în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 20 Gorj
68Hotărârea nr. 70/02.09.2020privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Social Democrat în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 8 Braşov

69Hotărârea nr. 71/02.09.2020privind respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat — Organizaţia Judeţeană Călăraşi împotriva Hotărârii nr. 34/31.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 12 Călăraşi
70Hotărârea nr. 72/02.09.2020privind respingerea cererii de aprobare a înlocuirii reprezentantului Partidului România Mare în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 31 Prahova
71Hotărârea nr. 73/02.09.2020privind respingerea cererii de aprobare a înlocuirii reprezentantului Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 30 Olt
72Hotărârea nr. 74/02.09.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat — Organizaţia Judeţeană Vaslui împotriva Hotărârii nr. 29/29.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 39 Vaslui
73Hotărârea nr. 75/02.09.2020privind respingerea contestaţiei formulată de domnul Pascu Vasile, împotriva Hotărârii nr. 66/27.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 13 Cluj
74Hotărârea nr. 76/04.09.2020privind admiterea contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat — Organizaţia Judeţeană Călăraşi împotriva Hotărârii nr. 36/01.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 12 Călăraşi
75Hotărârea nr. 77/04.09.2020

Hotărârea nr. 77, REPUBLICATĂ
22.09.2020


Hotărârea nr. 110/21.09.2020
privind constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare


privind constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare, REPUBLICATĂ
pentru modificarea Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 77 din 4 septembrie 2020 privind constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare
76Hotărârea nr. 78/04.09.2020privind respingerea contestaţiilor formulate de Partidul Pro România — Organizaţia teritorială Suceava şi de Partidul Social Democrat — Organizaţia judeţeană Suceava, împotriva Procesului-Verbal nr. 45/01.09.2020 şi a contestaţiei formulate de Partidul Pro România — Organizaţia teritorială Suceava împotriva Hotărârii nr. 83/02.09.2020 emise de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 35 Suceava
77Hotărârea nr. 79/04.09.2020privind respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei formulate de Partidul Uniunea Salvaţi România — Filiala Judeţeană Braşov împotriva Hotărârii nr. 71/03.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 8 Braşov
78Hotărârea nr. 80/04.09.2020privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Ecologist Român în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 2 Arad
79Hotărârea nr. 81/07.09.2020

Hotărârea nr. 81, REPUBLICATĂ
10.09.2020


Hotărârea nr. 87/10.09.2020
privind aplicarea unitară a unor prevederi legale în materia exercitării dreptului de vot la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020

privind aplicarea unitară a unor prevederi legale în materia exercitării dreptului de vot la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, REPUBLICATĂprivind completarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 81 din 7 septembrie 2020 privind aplicarea unitară a unor prevederi legale în materia exercitării dreptului de vot la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020
80Hotărârea nr. 82/08.09.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat - Organizaţia judeţeană Vrancea împotriva Hotărârii nr. 27/31.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 41 Vrancea
81Hotărârea nr. 83/08.09.2020privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului România Mare în Biroul Electoral de Circumscripție Judeţeană nr. 31 Prahova
82Hotărârea nr. 84/08.09.2020privind respingerea contestațiilor formulate de Partidul Uniunea Salvaţi România — Organizaţia Moldova Nouă, de Partidul Naţional Liberal — Organizaţia Moldova Nouă, de domnul Tănasă lonel Alexandru, de domnul Mănescu - Miută Iulius, precum şi de Partidul Naţional Liberal — Organizaţia judeteană Caraş — Severin, împotriva Hotărârilor nr. 19 şi nr. 20 din data de 28.08.2020 adoptate de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 6 Moldova Nouă, judetul Caraş-Severin
83Hotărârea nr. 85/08.09.2020privind admiterea contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat — Organizaţia Judeţeană Vrancea împotriva Hotărârii nr. 34/03.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 41 Vrancea
84Hotărârea nr. 87/10.09.2020privind completarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 81 din 7 septembrie 2020 privind aplicarea unitară a unor prevederi legale în materia exercitării dreptului de vot la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020
85Hotărârea nr. 88/10.09.2020privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului partidului Uniunea Salvaţi România în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 40 Vâlcea
85Hotărârea nr. 89/10.09.2020privind acreditarea societăţii Sondaje Marketing Relaţii Publice S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile locale din 27 septembrie 2020
86Hotărârea nr. 90/10.09.2020privind respingerea contestaţiei formulată de domnul Damian Cristian-Iuliu, împotriva Hotărârilor nr. 19 şi nr. 20 din data de 28.08.2020 adoptate de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 6 Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin
87Hotărârea nr. 91/10.09.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Social Democrat — Organizaţia Judeţeană Vrancea împotriva Hotărârii nr. 36/03.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 41 Vrancea
88Hotărârea nr. 92/10.09.2020privind admiterea contestaţiei formulate de domnul Nechita - Stelian Dolha împotriva Hotărârii nr. 170/07.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 6 Bistriţa - Năsăud
89Hotărârea nr. 93/14.09.2020privind respingerea întâmpinărilor formulate împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 77/04.09.2020 privind constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare
90Hotărârea nr. 94/15.09.2020privind procedura de acreditare a delegaţilor în secţiile de votare ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
91Hotărârea nr. 95/15.09.2020privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Marin Stănică împotriva Hotărârii nr. 37/08.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 17 Dolj
92Hotărârea nr. 96/15.09.2020privind respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei formulate de Alternativa Dreaptă împotriva Hotărârii nr. 39/11.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 17 Dolj
93Hotărârea nr. 97/15.09.2020privind respingerea contestaţiei formulată de domnul Rizea Ionel împotriva domnului Dan Pasat, candidat la funcţia de primar
94Hotărârea nr. 98/15.09.2020pentru aplicarea unitară a prevederilor legale privind întocmirea, verificarea şi circuitul proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor
95Hotărârea nr. 99/15.09.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Alternativa pentru Demnitate Naţională (ADN) împotriva Hotărârii nr. 38/10.09.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 17 Dolj
96Hotărârea nr. 100/15.09.2020privind respingerea întâmpinărilor formulate împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 77/04.09.2020 privind constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare
97Hotărârea nr. 101/15.09.2020privind respingerea întâmpinării formulate de Partidul Social Democrat împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 86/10.09.2020 privind interpretarea unitară a dispoziţiilor art. 18 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 de către persoana care şi-a stabilit reşedinţa după data de 4 septembrie 2020
98Hotărârea nr. 102/18.09.2020privind acreditarea Centrului de Sociologie Urbană şi Regională - CURS pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile locale din 27 septembrie 2020
99Hotărârea nr. 103/18.09.2020privind acreditarea Grupului de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile locale din 27 septembrie 2020
100Hotărârea nr. 104/18.09.2020privind acreditarea Fundaţiei „Biroul de Cercetări Sociale" — BCS pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile locale din 27 septembrie 2020
101Hotărârea nr. 105/18.09.2020privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Uniunii Democratice a Slovacilor şi Cehilor din România în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 33 Sălaj
102Hotărârea nr. 106/18.09.2020privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Pro România în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 39 Vaslui
103Hotărârea nr. 107/18.09.2020privind aplicarea unitară la alegerile locale din anul 2020 a prevederilor art. 100 alin. (4), (7)-(9), (13), (14), (20), (29) şi (32) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
104Hotărârea nr. 108/18.09.2020privind aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
105Hotărârea nr. 109/18.09.2020privind aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 85 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
106Hotărârea nr. 110/21.09.2020pentru modificarea Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 77 din 4 septembrie 2020 privind constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare
107Hotărârea nr. 112/21.09.2020privind respingerea cererii de aprobare a înlocuirii reprezentantului Partidului Verde în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 4 Bacău
108Hotărârea nr. 113/21.09.2020privind acreditarea Innovative Vision Production SRL pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile locale din 27 septembrie 2020
109Hotărârea nr. 114/21.09.2020privind acreditarea Megatronic World Productions SRL pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile locale din 27 septembrie 2020
110Hotărârea nr. 115/24.09.2020privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Ecologist Român în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 2 Arad
111Hotărârea nr. 116/24.09.2020privind acreditarea Întreprinderii Individuale Constantinescu V. Cristian pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile locale din 27 septembrie 2020
112Hotărârea nr. 117/24.09.2020privind respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulate de domnul Cozma Valentin Călin împotriva Hotărârii nr. 78/12.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 13 Cluj
113Hotărârea nr. 118/24.09.2020privind respingerea întâmpinării formulate de Partidul Naţional Liberal — Filiala Ilfov împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 111/21.09.2020 privind interpretarea unitară a prevederilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale art. 4 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora
114Hotărârea nr. 119/25.09.2020privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului România Mare în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 36 Teleorman
115Hotărârea nr. 120/25.09.2020privind respingerea contestaţiei formulată de domnul Tancău Celestin, împotriva Hotărârii nr. 64/24.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 4 Bacău
116Hotărârea nr. 121/25.09.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Alternativa Dreaptă - Organizaţia Judeţeană Suceava împotriva Hotărârii nr. 100/24.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 35 Suceava

117Hotărârea nr. 122/25.09.2020privind acreditarea Institutului de Politici Publice, Administraţie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile locale din 27 septembrie 2020
118Hotărârea nr. 123/25.09.2020privind aprobarea cererii de înlocuire a reprezentantului Partidului Agricultorilor din România în Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 5 Bihor
119Hotărârea nr. 124/26.09.2020privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Vasiu Ioan împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 119/25.09.2020
120
Hotărârea nr. 125/27.09.2020privind respingerea contestației formulate de partidul Uniunea Salvați România împotriva Hotărârii nr. 60/26.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 20 Gorj

121Hotărârea nr. 126/27.09.2020privind respingerea ca prematur formulată a cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de primar în Circumscripţia electorală comunală Costineşti, judeţul Constanţa formulată de Partidul Naţional Liberal — Filiala Constanţa
122Hotărârea nr. 127/28.09.2020privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de primar în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 37 Fârliug, judeţul Caraş-Severin, formulată de domnul Dorel Marcovici
123Hotărârea nr. 128/28.09.2020privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de primar în Circumscripţia electorală orăşenească nr. 7 Dumbrăveni, judeţul Sibiu, formulată de domnul Ştefan Valentin Varga
124Hotărârea nr. 129/28.09.2020privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia electorală Roznov, judeţul Neamţ, formulată de domnul Ciubotaru Ionel
125Hotărârea nr. 130/28.09.2020privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de primar în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 79 Ştefăneşti, judeţul Vâlcea, formulată de domnul Tudor Vlada
126Hotărârea nr. 131/28.09.2020privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Vasile Mustatea împotriva acreditării observatorilor interni din partea ONG ATARAXIA
127Hotărârea nr. 132/28.09.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Naţional Liberal Ialomiţa împotriva Hotărârii nr. 39/27.09.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 23 Ialomiţa
128Hotărârea nr. 133/28.09.2020privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de primar în Circumscripţia electorală comunală nr. 37 Fârliug, judeţul Caraş-Severin, formulată de domnul Ioan Borduz
128Hotărârea nr. 134/29.09.2020privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia electorală Jilava, judeţul Ilfov, formulată de domnul Dita Ioan Marcel
129Hotărârea nr. 135/29.09.2020privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia electorală Bixad, judeţul Satu Mare, formulată de domnul Grigore Ghere
130Hotărârea nr. 136/29.09.2020privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de primar în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 40 Radovanu, judeţul Călăraşi, formulată de domnul Nicuşor Ionuţ Gălbinaşu
131Hotărârea nr. 137/29.09.2020privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de primar în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 77 Zorlenţu Mare, judeţul Caraş-Severin, formulată de domnul Martin Cornea
132Hotărârea nr. 138/29.09.2020privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în circumscripţia electorală comunală Băiculeşti, judeţul Argeş, formulată de doamna Simone Lucie Nicolescot, candidat independent la funcţia de primar
133Hotărârea nr. 139/29.09.2020privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în circumscripţia electorală Tunari, judeţul Ilfov, formulată de doamna Oriana Costandache
134Hotărârea nr. 140/29.09.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor în circumscripţia electorală nr. 88 Rast, judeţul Dolj, formulată de Partidul Naţional Liberal
135Hotărârea nr. 141/30.09.2020privind respingerea cererilor de anulare a alegerilor pentru funcţia de consilier local în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 24 Ciuchici, judeţul Caraş-Severin, formulate de domnul Saşa Ocanovici
136Hotărârea nr. 142/30.09.2020privind admiterea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia electorală nr. 6 Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin, formulată de Partidul Naţional Liberal — Filiala Caraş-Severin şi Organizaţia Moldova Nouă
137Hotărârea nr. 143/30.09.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean şi pentru funcţia de consilier judeţean în Circumscripţia Electorală Judeţeană nr. 29 Neamţ, judeţul Neamţ formulată de Partidul Naţional Liberal — Filiala Neamţ
138Hotărârea nr. 144/30.09.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de primar şi pentru funcţia de consilier local în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 85 Sânpetru de Câmpie, judeţul Mureş formulată de domnul Adrian Grigore Iuşan
139Hotărârea nr. 145/30.09.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov în Circumscripţia electorală judeţeană nr. 8 Braşov, formulată de doamna Câju Mariana
140Hotărârea nr. 146/30.09.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor în circumscripţia electorală comunală Scărişoara, jud. Alba, formulată de domnul Vîrciu Petru Nicolae
141Hotărârea nr. 147/30.09.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor în circumscripţia electorală judeţeană nr. 4 Bacău, formulată de Partidul România Noastră
142Hotărârea nr. 148/30.09.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor în circumscripţia electorală judeţeană nr. 34 Sibiu, formulată de Blocul Unităţii Naţionale
143Hotărârea nr. 149/30.09.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de consilier local în circumscripţia electorală Mioveni, jud. Argeş, formulată de domnul Neagoe Ion
144Hotărârea nr. 150/30.09.2020privind respingerea ca tardiv formulate a cererilor de anulare a alegerilor în circumscripţia electorală nr. 13 Archiş, jud. Arad, formulate de doamna Irimie Ramona Angela şi de domnul Onea Mircea Laurenţiu
145Hotărârea nr. 151/30.09.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia electorală comunală Sânpetru de Câmpie, judeţul Mureş, formulată de domnul Pogăcean Lucian Minodor
146Hotărârea nr. 152/30.09.2020privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru consiliul local în Circumscripţia electorală orăşenească nr. 6 Ştefăneşti, judeţul Argeş formulată de domnul Nicolae Velcea
147Hotărârea nr. 153/30.09.2020privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia electorală nr. 1 Focşani, judeţul Vrancea, formulată de Partidul Naţional Liberal — Filiala Vrancea
148Hotărârea nr. 154/30.09.2020privind respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de primar în circumscripţia electorală a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, formulată de Partidul Social Democrat — Organizaţia Sectorului 1
149Hotărârea nr. 155/30.09.2020privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de primar şi pentru funcţia de consilier local în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 29 Costineşti, judeţul Constanţa, formulată de Partidul Naţional Liberal — Filiala Constanţa
150Hotărârea nr. 156/30.09.2020privind respingerea cererilor de anulare a alegerilor pentru funcţia de primar în Circumscripţia electorală municipală nr. 2 Mangalia, judeţul Constanţa, formulate de candidatul independent Mohammad Murad, Partidul Mişcarea Populară — Filiala Mangalia şi de Alianţa Electorală PSD+ALDE+PNŢCD Mangalia
151Hotărârea nr. 157/1.10.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor în circumscripţia electorală comunală Stoina, judeţul Gorj, formulată de ONG Toate Serviciile Populaţiei
152Hotărârea nr. 158/1.10.2020privind respingerea cererilor de anulare a alegerilor în Circumscripția electorală nr. 2 Câmpulung, județul Argeş, formulate de domnul Bivol Florin, de domnul Rădulescu Marian şi de domnul Stuparu Ioan Virgil
153Hotărârea nr. 159/1.10.2020privind respingerea ca inadmisibilă a plângerii prealabile formulate de doamna Simone Lucie Nicolescot, candidat independent
154Hotărârea nr. 160/1.10.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor în circumscripţia electorală a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, formulată de Partidul Alianţa pentru Educaţie şi Reformă
155Hotărârea nr. 161/1.10.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor în circumscripţia electorală comunală nr. 43 Deda, judeţul Mureş, formulată de Partidul PRO România — Filiala Mureş
156Hotărârea nr. 162/1.10.2020privind respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei formulate de Partidul Ecologist Român — Filiala Caraş-Severin împotriva Hotărârii nr. 71/29.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 11 Caraş-Severin
157Hotărârea nr. 163/1.10.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de primar în Circumscripţia electorală a Sectorului 2 al Municiupiului Bucureşti formulată de domnul Florin Manea
158Hotărârea nr. 164/1.10.2020privind respingerea ca tardiv formulate a cererilor de anulare a alegerilor pentru funcţia de primar în Circumscripţia Electorală a Sectorului nr. 2 al Municipiului Bucureşti, formulate de domnul Dan Cristian Popescu
159Hotărârea nr. 165/1.10.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de primar în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 51 Mărgău, judeţul Cluj, formulată de Partidul Social Democrat — Organizaţia Judeţeană Cluj
160Hotărârea nr. 166/1.10.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de primar şi pentru funcţia de consilier local în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 37 Hălmagiu, judeţul Arad, formulată de domnul Adrian Ţoca
161Hotărârea nr. 167/1.10.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de primar în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 14 Bârca, judeţul Dolj, formulată de domnul Virgil Pîrvan
162Hotărârea nr. 168/1.10.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de primar în Circumscripţia Electorală Comunală nr. 14 Agigea, judeţul Constanţa, formulată de Alianţa USR PLUS — Filiala Agigea
163Hotărârea nr. 169/1.10.2020privind respingerea ca tardiv formulate a cererilor de anulare a alegerilor în Circumscripţia Electorală Judeţeană nr. 12 Călăraşi, formulate de Partidul Naţional Liberal — Filiala Călărasi
164Hotărârea nr. 170/1.10.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor locale în Circumscripţiile electorale nr. 58 Schela, nr. 49 Peştişani, nr. 11 Alimpeşti şi municipiul Târgu Jiu formulată de Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor — Filiala Judeţeană Gorj
165Hotărârea nr. 171/1.10.2020privind respingerea solicitării de reanalizare a cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de primar în circumscripţia electorală a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, formulată de Partidul Social Democrat
166Hotărârea nr. 172/1.10.2020privind respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei formulate de domnul Nică Dumitru Manuel şi Partidul Mişcarea Populară - Olt
167Hotărârea nr. 173/2.10.2020privind admiterea contestaţiilor formulate de Partidul Social Democrat — Organizaţia Judeţeană Călăraşi şi de Alianţa Liberalilor şi Democraţilor — ALDE - Filiala Călăraşi împotriva Hotărârii nr. 58/30.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 12 Călăraşi
168Hotărârea nr. 174/3.10.2020privind organizarea unui nou tur de scrutin pentru candidaţii la funcţia de primar aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. h) şi art. 101 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
169Hotărârea nr. 175/3.10.2020privind transmiterea spre competentă soluționare către Biroul Electoral de Circumscripție a municipiului București a contestațiilor formulate de Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) — filiala Sector 5 a Municipiului București
170Hotărârea nr. 176/4.10.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia electorală a sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, formulată de Partidul Naţional Liberal — Filiala Sectorului 5
171Hotărârea nr. 177/5.10.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor locale în Circumscripţia electorală a sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, formulată de Partidul Social Democrat — Filiala Sector 6
172Hotărârea nr. 178/5.10.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia electorală a sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, formulată de Partidul Social Democrat — Organizaţia sector 1
173Hotărârea nr. 179/5.10.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Verde împotriva Hotărârii nr. 95/30.09.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 8 Braşov
174Hotărârea nr. 180/5.10.2020privind respingerea ca tardive a cererilor de anulare a alegerilor în Circumscripţia electorală a municipiului Bucureşti, formulate de candidaţi ai Partidului Social Democrat
175Hotărârea nr. 181/5.10.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Alianţa pentru Prahova împotriva Hotărârii nr. 78/H/29.09.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 31 Prahova
176Hotărârea nr. 182/5.10.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Mişcarea Populară — Organizaţia Judeţeană Prahova împotriva Hotărârii nr. 77/29.09.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 31 Prahova
177Hotărârea nr. 183/5.10.2020privind respingerea ca tardiv formulate a cererilor de anulare a alegerilor locale în Circumscripţia electorală nr. 41 Islaz, judeţul Teleorman formulate de Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor — Filiala Teleorman, de Partidul Naţional Liberal — Organizaţia Islaz şi de Partidul Liberatate, Unitate şi Solidaritate — Filiala Teleorman
178Hotărârea nr. 184/5.10.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de primar în Circumscripţia electorală comunală Bixad, judeţul Satu Mare, formulată de Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Satu Mare
179Hotărârea nr. 185/5.10.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor pentru Consiliul Local Jilava şi Consiliul Judeţean Ilfov în Circumscripţia electorală judeţeană nr. 25 Ilfov, formulată de Partidul Mişcarea Populară Organizaţia Jilava
180Hotărârea nr. 186/5.10.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor locale din Circumscripţia electorală comunală Corbu, judeţul Constanţa, formulată de Partidul Naţional Liberal — Organizaţia Locală Corbu
181Hotărârea nr. 187/5.10.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor locale în Circumscripţia electorală comunală Bârca, judeţul Dolj, formulată de domnul Pîrvan Virgil
182Hotărârea nr. 188/5.10.2020privind respingerea ca inadmisibilă a plângerilor prealabile formulate de domnul Adrian-Constantin Torma şi de Organizaţia Judeţeană Caraş Severin a Partidului Social Democrat
183Hotărârea nr. 189/5.10.2020privind respingerea cererii de completare a dispozitivului Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 142/30.09.2020, formulată de Partidul Naţional Liberal — Filiala Caraş-Severin
184Hotărârea nr. 190/5.10.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de primar în circumscripţia electorală comunală Fârliug, jud. Caraş-Severin, formulate de Partidul Social Democrat Fârliug
185Hotărârea nr. 191/5.10.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor locale în Circumscripţia electorală nr. 7 Bucşani, judeţul Giurgiu formulată de Partidul Social Democrat — Organizaţia Judeţeană Giurgiu
186Hotărârea nr. 192/5.10.2020privind respingerea ca tardiv formulate a cererilor de anulare a alegerilor în circumscripţia electorală comunală Costeiu, jud. Timiş, formulate de domnul Budulan Valentin şi de domnul Blajovan Ionel
187Hotărârea nr. 193/5.10.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor locale în Circumscripţia electorală nr. 20 Bucium, judeţul Alba formulată de Partidul Naţional Liberal — Organizaţia Bucium
188Hotărârea nr. 194/5.10.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Naţional Liberal — Filiala Dâmboviţa împotriva Hotărârii nr. 61/01.10.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 16 Dâmboviţa
189Hotărârea nr. 195/5.10.2020privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Păduraru Andrei George împotriva Hotărârii nr. 151/28.09.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 35 Suceava
190Hotărârea nr. 196/5.10.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Naţional Liberal — Organizaţia locală Rast împotriva Hotărârii nr. 101/01.10.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 17 Dolj
191Hotărârea nr. 197/5.10.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Alternativa Dreaptă împotriva Hotărârii nr. 87/30.09.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 17 Dolj
192Hotărârea nr. 198/5.10.2020privind respingerea contestaţiei formulate de domnul Emanuel Nazaretian împotriva Hotărârii nr. 105/29.09.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 29 Neamţ
193Hotărârea nr. 199/5.10.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Organizaţia Partidului Naţional Liberal Sighetu Marmaţiei împotriva Hotărârii nr. 103/30.09.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 26 Maramureş
194Hotărârea nr. 200/5.10.2020privind respingerea contestaţiilor formulate de Partidul Social Democrat — Organizaţia Judeţeană Botoşani, de doamna Cojocariu Berenţan Elena Paula şi de domnul Cosmin Ionuţ Andrei împotriva Hotărârii nr. 58/30.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 7 Botoşani
195Hotărârea nr. 201/6.10.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor pentru funcţia de primar în Circumscripţia electorală comunală nr. 36 Fălciu, judeţul Vaslui, formulată de Partidul Naţional Liberal — Organizaţia Comunei Fălciu
196Hotărârea nr. 202/6.10.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor locale în Circumscripţia electorală nr. 102 Valea Doftanei, judeţul Prahova formulată de domnul Adrian-Nicolae Ţintea
197Hotărârea nr. 203/6.10.2020privind respingerea ca tardiv formulate a cererilor de anulare a alegerilor locale în Circumscripţia electorală nr. 7 Ţăndărei, judeţul Ialomiţa formulate de domnul Lucian Spînu
198Hotărârea nr. 204/6.10.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul PRO ROMÂNIA PRAHOVA împotriva Hotărârii nr. 91/29.09.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 31 Prahova
199Hotărârea nr. 205/6.10.2020privind respingerea contestaţiei formulată de domnul Barbu Marius Florin împotriva Hotărârii nr. 41/02.10.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 82 Pleniţa, judeţul Dolj
200Hotărârea nr. 206/6.10.2020privind respingerea contestaţiei împotriva adresei nr. 432/30.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 33 Sălaj, formulată de Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat — Organizaţia Judeţeană Sălaj
201Hotărârea nr. 207/6.10.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Ecologist Român împotriva Hotărârii nr. 41/30.09.2020 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 14 Constanţa
202Hotărârea nr. 208/6.10.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Alianţa USR PLUS — Filiala judeţeană USR Dolj împotriva Hotărârii nr. 99/01.10.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 17 Dolj
203Hotărârea nr. 209/8.10.2020privind respingerea contestaţiei formulată de doamna Bobeica Salomia împotriva Hotărârii nr. 87/29.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 30 Olt
204Hotărârea nr. 210/13.10.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor locale în Circumscripţia electorală comunală Şinca, judeţul Braşov formulată de domnul Ioan Popa
205Hotărârea nr. 211/13.10.2020privind respingerea ca inadmisibilă a plângerii prealabile formulate de Partidul Social Democrat — Organizaţia Sector 1
206Hotărârea nr. 212/13.10.2020privind respingerea ca inadmisibilă a plângerii prealabile formulate de Partidul Social Democrat — Organizaţia Sector 1
207Hotărârea nr. 213/13.10.2020privind completarea centralizării pe ţară a rezultatelor alegerilor pentru primari şi consilii locale
208Hotărârea nr. 214/13.10.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat — Organizaţia Judeţeană Sălaj împotriva art. 1 din Hotărârea nr. 54/29.09.2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 33 Sălaj
209Hotărârea nr. 215/13.10.2020privind respingerea contestaţiei formulate de Partidul Mişcarea Populară împotriva Procesului-verbal nr. 3527/BEC/L/2020 întocmit de Biroul Electoral Central în data de 09.10.2020, privind centralizarea pe ţară a voturilor şi constatarea rezultatului pentru alegerea Consiliilor locale din data de 27 septembrie 2020
210Hotărârea nr. 216/14.10.2020privind respingerea ca tardiv formulată a cererii de anulare a alegerilor în circumscripţia electorală Mărgău, judeţul Cluj, formulată de Partidul Social Democrat — Organizaţia Judeţeană Cluj
211Hotărârea nr. 217/14.10.2020privind respingerea ca tardiv formulate a cererilor de anulare a alegerilor pentru funcţiile de primar şi de consilier local în Circumscripţia electorală nr. 23 Devesel, judeţul Mehedinţi formulate de domnul Alexandru Marius Mimis, de domnul Gheorghe-Aurelian Hogea, de domnul Daniel Vezureanu şi de domnul Viorel Boanca
212Hotărârea nr. 218/15.10.2020privind respingerea ca inadmisibilă a plângerii prealabile formulate de Partidul Social Democrat — Organizaţia Giurgiu
213Hotărârea nr. 219/15.10.2020privind respingerea contestaţiei formulate de domnul State Iulian Alexandru împotriva Procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru consiliul local, întocmit de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 3 Budeşti, judeţul Călăraşi
214Hotărârea nr. 220/15.10.2020privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripţia electorală comunală Boişoara, judeţul Vâlcea, formulată de Partidul Ecologist Român — Filiala Boişoara
215Hotărârea nr. 221/15.10.2020pentru rectificarea Procesului-verbal cu nr. 3666/BEC/L/2020 din 14 octombrie 2020 privind centralizarea pe ţară a voturilor şi constatarea rezultatului pentru alegerea CONSILIILOR LOCALE din data de 27 septembrie 2020 şi a Procesului-verbal cu nr. 3667/BEC/L/2020 din 14 octombrie 2020 privind centralizarea pe ţară a voturilor şi constatarea rezultatului pentru alegerea PRIMARILOR din data de 27 septembrie 2020 + 11 octombrie 2020, precum şi pentru sesizarea Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale
216Hotărârea nr. 222/15.10.2020privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatelor finale ale alegerilor pentru consiliile locale, consiliile judeţene, preşedinţii consiliilor judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti din data de 27 septembrie 2020
217Hotărârea nr. 223/20.10.2020privind respingerea ca inadmisibilă a plângerii prealabile formulate de Partidul Social Democrat — Organizaţia Sector 1
218Hotărârea nr. 224/27.10.2020privind respingerea ca inadmisibilă a plângerii prealabile formulate de Partidul Social Democrat — Organizaţia Sector 1
219Hotărârea nr. 225/27.10.2020privind respingerea ca inadmisibilă a plângerii prealabile formulate de Partidul Alianţa Liberalilor și Democraţilor - ALDE
220Hotărârea nr. 226/18.01.2021privind repetarea, ca urmare a anulării alegerilor, a scrutinului pentru funcția de primar în circumscripția electorală orășenească Moldova Nouă, județul Caraș-Severin
221Hotărârea nr. 227/27.01.2021privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatelor finale ale alegerilor pentru primari din 27 septembrie 2020, 11 octombrie 2020 şi 24 ianuarie 2021
 
 
 
 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL