Site icon BIROUL ELECTORAL CENTRAL

Legislație

 1. Constituția României, republicată
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355
 2. Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/168136
 3. Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226851
 4. Legea nr. 91/2020 privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227081
 5. Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227889
 6. Legea nr. 208/ 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/170037
 7. Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73672
 8. Lege nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323
 9. Lege nr. 176/2010 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924
 10. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, cu modificările și completările ulterioare
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/90188
 11. Hotărârea Guvernului nr. 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228325
 12. Hotărârea Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228326
 13. Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228327
 14. Hotărârea Guvernului nr. 56/2016 privind numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a circumscripției electorale a municipiului Bucureşti pentru alegerile locale
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175779
 15. Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229981
 16. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2020 privind modificarea anexei la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227101
 17. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2020 privind aprobarea metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227951
 18. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2016 pentru aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale și parlamentare
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175283
 19. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 3/2016 pentru aprobarea modelului listei electorale suplimentare care va fi folosit la alegerile locale
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175307
 20. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2016 pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară și suplimentară care va fi folosit la alegerile locale
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175308
 21. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 5/2016 pentru aprobarea modelelor ștampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175309
 22. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 6/2016 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile locale
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175310
 23. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 8/2016 pentru aprobarea modelelor cererilor de înscriere în Registrul electoral
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175813
 24. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2016 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală complementară care va fi folosit la alegerile locale
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/176324
 25. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 25/2016 privind procedura de eliberare a extraselor din Registrul electoral către formațiunile politice care participă la alegerile locale
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178340
 26. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 17/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind tragerea computerizată la sorți a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/177411
 27. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/189527
 28. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 3/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale
 29. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2020 privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020
 30. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 6/2020 pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020
 31. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 8/2020 pentru aprobarea modelelor buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale
 32. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 13/2020 privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Autorității Electorale Permanente, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/230403
 33. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 16/2020 pentru completarea Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 13/2020 privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Autorității Electorale Permanente, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/230467
 34. Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 14 din 25 septembrie 2020 pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor, primarilor și a președinților consiliilor județene
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/230466
 35. Lista semnelor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale si organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale la alegerile locale din anul 2020 (Monitorul Oficial nr. 715/08.08.2020)
 36. Ordinul nr. 1.594/140/2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/230046

 
 
 

Exit mobile version